VERZAMELING EN GEBRUIK VAN INFORMATIE

CMS Distribution Limited (‘wij’ of ‘CMS’) verzamelt informatie van onze gebruikers op verschillende punten op onze website. CMS is de enige eigenaar van de informatie die op deze site wordt verzameld. We verkopen, delen of verhuren deze informatie niet met of aan andere partijen op andere manieren dan bekendgemaakt in deze verklaring.

REGISTRATIE

Een gebruiker moet eerst het registratieformulier invullen om deze website te kunnen gebruiken. Tijdens de registratie moet een gebruiker contactgegevens opgeven (zoals naam en e-mailadres). Deze gegevens kunnen worden gebruikt om contact op te nemen met de gebruiker over de producten en services op onze site waarvoor de gebruiker interesse heeft getoond of die relevant zijn voor zijn gebruik van de site.

BESTELLEN

Op ons bestelformulier vragen we informatie van de gebruiker. Een gebruiker moet hier contactgegevens (bijv. naam en verzendadres) en financiële gegevens (bijv. creditcardnummer, vervaldatum) opgeven. Deze informatie wordt gebruikt voor facturering en om bestellingen van klanten uit te voeren. Als er problemen optreden bij het verwerken van een bestelling, worden deze contactgegevens gebruikt om contact op te nemen met de gebruiker.

COOKIES

Mogelijk wordt een technologie genaamd ‘cookies’ gebruikt om u aangepaste informatie te geven. Een ‘cookie’ is een klein element van gegevens dat een website naar uw browser kan verzenden en dat vervolgens kan worden opgeslagen op uw harde schijf zodat we u herkennen als u terugkomt. U kunt instellen dat uw browser een melding geeft als u een cookie ontvangt. Onze cookies verzamelen het besturingssysteem en de browser die een bezoeker gebruikt.

LOGBESTANDEN

We gebruiken IP-adressen om trends te analyseren, de site te beheren, de activiteiten van de gebruiker te volgen en uitgebreide demografische informatie te verzamelen voor samengesteld gebruik. IP-adressen worden niet gekoppeld aan persoonsgegevens.
Demografische informatie kunnen we delen met onze partners en adverteerders. Deze informatie is niet gekoppeld aan persoonlijke informatie waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd.
We gebruiken een extern vervoerdersbedrijf om bestellingen te verzenden en een creditcardverwerkingsbedrijf om gebruikers facturen te sturen voor goederen en services. Deze bedrijven zullen persoonsgegevens niet bewaren, delen, opslaan of gebruiken voor secundaire doeleinden.

KOPPELINGEN

Onze website bevat koppelingen naar andere sites. Let op: wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van deze andere sites. We raden onze gebruikers aan de privacyverklaringen van elke andere website die persoonsgegevens verzamelt, te lezen als ze onze site verlaten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op informatie die door onze website wordt verzameld.

NIEUWSBRIEF

Als een gebruiker zich wil abonneren op onze nieuwsbrief of regelmatige communicatie wil ontvangen, vragen we om contactgegevens zoals naam, e-mailadres en interesse in producten/categorieën.

ENQUÊTES EN WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd vraagt onze site informatie van gebruikers via enquêtes of wedstrijden. Deelname aan deze enquêtes of wedstrijden is volledig vrijwillig en de gebruiker heeft de keuze om deze informatie bekend te maken of niet.

Gevraagde informatie kunnen bijvoorbeeld contactgegevens (zoals naam en verzendadres) en demografische gegevens (zoals postcode) zijn. Contactgegevens worden gebruikt om de winnaars op te hoogte te stellen en prijzen uit te delen. Enquêtegegevens worden gebruikt om het gebruik van en de tevredenheid over deze site te volgen of te verbeteren.

BEVEILIGING

Deze website neemt alle voorzorgsmaatregelen om de gegevens van onze gebruikers te beveiligen. Als gebruikers gevoelige gegevens indienen via de website, worden deze gegevens zowel online als offline beveiligd.

Als gebruikers op onze registratie-/bestelformulieren worden gevraagd gevoelige gegevens (zoals creditcardnummer) in te voeren, worden deze gegevens gecodeerd en beveiligd met de coderingssoftware SSL. Als de gebruiker op een beveiligde pagina, zoals ons bestelformulier, is, wordt het hangslotsymbool onder aan de webbrowsers zoals Mozilla Firefox en Microsoft Internet Explorer vergrendeld. Bij normaal ‘surfen’ is dit symbool ontgrendeld, of open. Betalingsverwerking via creditcards of bankpassen wordt uitgevoerd via de enige betalingsserviceprovider die we gebruiken: Barclays Merchant Services.

Hoewel we SSL-codering gebruiken om online gevoelige gegevens te beveiligen, doen we ook alles binnen onze macht om gebruikersgegevens offline te beveiligen. Alle gegevens van onze gebruikers, niet alleen de bovengenoemde gevoelige gegevens, wordt beperkt tot onze kantoren. Alleen werknemers die de gegevens nodig hebben om een bepaalde taak uit te voeren (bijvoorbeeld onze accountmanager of een klantenservicemedewerker), krijgen toegang tot persoonsgegevens. Bovendien houden wij onze werknemers op de hoogte van onze beveiligings- en privacywerkwijzen. Als nieuwe beleidslijnen worden toegevoegd, worden onze werknemers op de hoogte gesteld van en/of herinnerd aan het belang dat wij hechten aan privacy, en wat zij kunnen doen om ervoor te zorgen dat de gegevens van onze klanten beveiligd blijven. De servers waarop we persoonsgegevens opslaan, staan in een beveiligde omgeving.

Als u vragen hebt over de beveiliging op onze website, stuurt u een e-mail naar webmaster@cmsdistribution.com.

AANVULLING VAN GEGEVENS

We moeten de gegevens die we ontvangen aanvullen met gegevens die we van derden ontvangen om ervoor te zorgen dat deze website voldoet aan onze verplichting jegens onze klanten.

We combineren gegevens over de aankoopgewoonten van gebruikers met vergelijkbare gegevens van onze partners om een persoonlijk gebruikersprofiel te maken zodat we de mogelijkheden om de site aan te passen aan de voorkeuren van een persoon kunnen verbeteren.

SPECIALE AANBIEDINGEN

We sturen alle nieuwe gebruikers een welkomst-e-mail om gegevens zoals de gebruikersnaam te verifiëren. Gebruikers ontvangen af en toe informatie over producten, services en speciale deals. Uit respect voor de privacy van onze gebruikers bieden we de optie om dit soort communicatie niet te ontvangen. Raadpleeg onderstaand het gedeelte ‘keuze en afmelden’.

SITE- EN SERVICE-UPDATES

We sturen onze gebruikers ook aangekondigde updates van de site en services. Gebruikers kunnen zich niet afmelden voor serviceaankondigingen. Deze bevatten belangrijke informatie over de service. We communiceren via e-mail of telefonisch met de gebruiker om de gewenste services te bieden en met betrekking tot zijn account.

CORRIGEREN/BIJWERKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Als de persoonsgegevens (zoals de postcode) van een gebruiker veranderen, of als een gebruiker onze service niet meer wil gebruiken, doen we ons best een manier te bieden om de persoonlijke gegevens van die gebruiker te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. Dit kan over het algemeen worden gedaan op de pagina voor ledeninformatie of door een e-mail te sturen naar ons E-Commerce Support Team op web.support@cmsdistribution.com.

KEUZE/AFMELDEN

Onze gebruikers krijgen de mogelijkheid zich af te melden, zodat hun gegevens niet meer worden gebruikt voor doeleinden die niet direct gerelateerd zijn aan onze site. Deze mogelijkheid krijgen ze op het punt waar we om de gegevens vragen. Ons bestelformulier bevat bijvoorbeeld een ‘afmeld’-mechanisme zodat gebruikers die een product bij ons kopen, maar die geen marketingmateriaal willen ontvangen, hun e-mailadres van onze lijst kunnen halen.

Gebruikers die onze nieuwsbrief of promotiematerialen van onze partners niet meer willen ontvangen, kunnen zich hiervoor afmelden door een e-mail te beantwoorden met ‘afmelden’ in de onderwerpregel van de e-mail. Ze kunnen ook een e-mail sturen naar web.support@cmsdistribution.com. Gebruikers van onze site worden altijd op de hoogte gesteld als hun gegevens worden verzameld door een derde partij. We doen dit zodat onze gebruikers een weloverwogen keuze kunnen maken om door te gaan met services waarbij een externe partij is betrokken.

MELDING VAN WIJZIGINGEN

Als we beslissen om ons privacybeleid te wijzigen, plaatsen we deze wijzigingen op onze startpagina zodat onze gebruikers altijd op de hoogte zijn van welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken en onder welke omstandigheden (indien van toepassing) we deze gegevens bekendmaken. Als we op enig moment beslissen om persoonsgegevens te gebruiken op een andere manier dan vermeld wanneer deze werden verzameld, stellen we gebruikers hiervan per e-mail of per post op de hoogte. Gebruikers hebben de keuze om hun gegevens te laten gebruiken voor deze andere manier. We gebruiken gegevens conform het privacybeleid waaronder de gegevens zijn verzameld.

COOKIES:

De CMS-site is voor goede werking afhankelijk van cookies; u kunt de site niet gebruiken als uw browser is ingesteld om cookies niet toe te staan.

INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN:

Er wordt geen informatie verzameld van uw computer. Als u bent aangemeld, identificeert uw cookie u voor de CMS-website en biedt u toegang tot de functies van de website.

INFORMATIE DIE WE BIJHOUDEN:

Als u actief bent op onze site, slaan we automatisch informatie op over hoe u onze site gebruikt. Deze informatie kan bijvoorbeeld de URL bevatten waar u vandaan kwam, uw IP-adres en de pagina’s die u op onze site bezoekt.

WAAR UW INFORMATIE WORDT OPGESLAGEN:

De bovengenoemde informatie wordt verwerkt en opgeslagen in het VK.

Lokale servers in uw land worden mogelijk gebruikt om de website te versnellen; in dit geval vindt u mogelijk cookies die verwijzen naar een lokaal CMS-domein.

ONS GEBRUIK VAN DEZE INFORMATIE:

Informatie die tijdens uw bezoek wordt vastgelegd, wordt alleen gebruikt voor intern onderzoek. We zullen uw informatie niet aan een extern bedrijf geven, verkopen of verhuren.

EXTERNE SERVICEPROVIDERS:

Mogelijk schakelen we de services van externe serviceproviders in om ons te helpen bij bepaalde aspecten van onze werkzaamheden. Afhankelijk van de uitgevoerde services krijgen sommige providers mogelijk gebruikersinformatie. Deze opdrachtnemers zijn onderworpen aan geheimhoudingsverklaringen die hun gebruik en bekendmaking van alle informatie die ze via hun relatie met CMS verkrijgen, beperkt.

WETTELIJKE VERZOEKEN:

CMS kan uw persoonsgegevens bekendmaken om de rechten en het eigendom van CMS te beschermen en om te voldoen aan relevante wetten of geldige juridische procedures. Dit bevat, maar is niet beperkt tot, wettelijke verzoeken door overheidsinstanties of waarvoor de bekendmaking vereist is door of onder verordeningen, regels of wetten of door de verordening van een rechtbank.

BEVEILIGING:

CMS legt zich toe op het beveiligen van uw persoonlijke gegevens. Alle informatie die u aan ons geeft, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers.

Toegang tot persoonlijke gebieden van de site, zoals winkelmandjes of prijsinformatie, is beveiligd met een wachtwoord voor uw privacy en beveiliging. Hoewel we ons best doen uw persoonlijke gegevens te beschermen, kan CMS de beveiliging van gegevens die u aan ons overdraagt niet verzekeren of garanderen. Dit doet u dus op eigen risico.

COOKIES UITSCHAKELEN:

Uw browser heeft verschillende beveiligingsopties waarmee u cookies kunt blokkeren of bevestiging kunt vragen voordat cookies worden geaccepteerd. Raadpleeg de handleiding van uw browser voor meer informatie over het uitschakelen van cookies.

Denk eraan dat als u cookies blokkeert, u zich niet kunt aanmelden op de site en deze niet kunt gebruiken.

Share